روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تبلیغات دانشگاه ... > اتوماسیون اداری

ارسال پیام تبلیغاتی به وسیله ی سامانه اطلاع رسانیِ اتوماسیون اداری برای همه و یا تعدادی از اساتید و کارمندان:


قیمت: 000 500 ریال

جهت هماهنگی برای ارسال پیام تبلیغاتی به وسیله ی سامانه اطلاع رسانیِ اتوماسیون اداری، با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.
تعداد بازديد از اين صفحه : 730