روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تبلیغات دانشگاه ... > بیلبوردها

مشخصات تمامی بیلبوردهای اجاره ای در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

سایز به سانتی متر: 400X200
قیمت:
هفته ای 000 200 1 ریال

جهت رزرو کردن بیلبوردها با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.

بیلبورد درب ورود و خروج دانشجویان و میدان آبنما:
 
بیلبورد دانشکده علوم پایه و میدان آبنما:
 
بیلبورد مجموعه سلف های غذاخوری و مجموعه دانشکده های مهندسی:

 

جهت رزرو کردن استندهای X با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.

تعداد بازديد از اين صفحه : 813