روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
 • تبلیغات دانشگاه ... > اساسنامه

مقدمه

ارتباطات عصر حاضر فرم‌های مختلفی را در برمی‌گیرد، از ماهواره‌ها گرفته تا ساعت‌های مچی، اما علوم جدید نتوانستند جانشین فرم‌های قدیمی ارتباطات از قبیل نوشته‌ها و علایم بشوند... به هر صورت با توجه به اینکه جامعه به سرعت پیچیده می‌شود علایم نیز به همان صورت پیشرفت می‌کنند به طوری که وجود علایم زیاد، نوعی آلودگی تصویری را به وجود آورده‌است و امروزه ما سعی در گریز از آشفتگی‌های بصری داریم.

طراحی گرافیک محیطی، نه به تنهایی هنر است نه به تنهایی علم، بلکه شامل هر دو وجه است، طراحی باید مخلوطی از تاثیرات خلاقه موثر باشد به صورت بررسی منطقی و تکنیک و اینکه چگونه کار باید انجام شود. نتیجه چنین ترکیبی باعث به وجود آمدن علائمی می‌شود که به طور موثر با مردم ارتباط برقرار می‌کند. در گرافیک محیطی سعی می‌شود با اتکا و با استفاده از تجربه‌های خلاق هنری شرایط مناسبی برای زندگی انسان معاصر به‌وجود آید. در گرافیک محیطی پیوند انسان با محیط تصحیح شده، نکات غیرضروری و نادرست آن حذف و نکات ضروری آن مورد تاکید قرار گرفته و برجسته می‌شود. در گرافیک محیطی اطلاع‌رسانی، ساده‌سازی و دریافت شدنی بودن ارتباطات انسان و زیبایی‌شناسی جدید و مناسب مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

ماده 1) اهداف:

شناسایی و همکاری و تعامل  واحدهایی که به صورت مجزا در برنامه های مناسبتی مذهبی و ملی اقدام به نصب بیلبورد ، بنر و .. می کنند.

ایجاد بسترمناسب فرهنگی در راستای نظم بخشی به اقدامات فرهنگی بصری

 

ماده 2 ) اعضای ستاد تبلیغات دانشگاه عبارتند از :

 • مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
 • مدیر فرهنگی
 • نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • مدیر ارتباطات فرهنگی
 • نماینده بسیج کارمندان بسیج اساتید و بسیج دانشجویان
 • نماینده رئیس دانشگاه (کارشناس هنری)

 

ماده 3) وظایف ستاد

 • اتخاذ سیاستها و خط مشی کلی برای مراسم گوناگون
 • تهیه ، تنظیم و تصویب برنامه با عنایت به اهداف تبیین شده
 • بررسی طرح های هنری کارشناسان هنری حوزه معاونت فرهنگی و روابط عمومی بر اساس نظرات اعضا و انتخاب طرح مناسب با توجه به فضا
 • نصب طرح ها به صورت بنر ، بیلبورد توسط واحد موظف ( روابط عمومی فرهنگی کار دانشجویی)
 • انتشار جدول هماهنگی جهت جلوگیری از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه ها توسط یکی از اعضاء ستاد تبلیغات
 • جلسات هر دو هفته یکبار با حضور اعضاء

 

بخشی از عرصه‌های گرافیک محیطی به شرح زیر است:

 

گرافیک فضای باز:
نمای معماری
آب نماها
حجم‌های گرافیکی
نورآرایی
تبلیغ دیواری

استند

بیلبورد

شیوه‌های دیگر

گرافیک محیطی فضای بسته:
در گرافیک محیطی فضای بسته هم می‌توان آن را به طور جداگانه اطلاع‌رسانی کرد که در مجموع می‌توان از دسته‌های زیر نام برد:
ویترین‌ها
غرفه‌ها و فضاهای نمایشگاهی
کریدور محیط‌های اداری

محیط های آموزشی

داخل اتوبوس ها

 


هدف از تبلیغات محیطی :

1) افراد  را به ساده‌ترین شکل راهنمایی می‌کند.

2) زیباسازی از طریق به کارگیری اصول فرم، طرح و هماهنگی آنها با یکدیگر و محیط پیرامون خود انجام می‌گیرد.

3) طراحی محیطی می‌کوشد تا بین طرح‌هایی که ارائه می‌دهد و هر آنچه از پیش در محیط وجود دارد هماهنگی ایجاد کند.

 

در طراحی محیط و نصب بنر و بیلبوردها باید به نکات ذیل توجه کرد:
جنبه اطلاع رسانی و یاحالت تاکید و یا هشدار نسبت به موضوعی داشته باشد
جنبه فرهنگی داشته باشد
جنبه آموزشی داشته باشد
جنبه اجتماعی داشته باشد
جنبه هنری و زیبا سازی محیط را داشته باشد

اصول یک سازمان بندی درست عبارتند از:

تعادل، تناسب، تأکید تداوم وحدت و تنوع هستند. رنگ، نور، شکل، خط، نقطه، سطح، بافت وفضا به کمک آنها می آیند تا اثری مطلوب وزیبا پدید آید.

 

تعادل:
تعادل از اصول اساسی هنر است . هنر در برقراری ارتباط با مخاطب نوعی تعادل را جستجو می کند تعادل در هنر بوسیله تقسیم بندی متوازن اجزاء صورت می گیرد . رنگ ، نور و بافت نیز در حفظ تعادل یا عدم تعادل نقش دارند. البته تاکید زیاد برتعادل موجب می شود اثر جذابیت خود را از دست بدهد و ایجاد کسالت کند.

 

تناسب :
برای طراحی و یا نصب بنر ، پرده  سردر یک دانشکده بایدبه این نکته توجه داشت ، در بعضی مکان ها که وسیع بوده و فضای خالی اطراف وجوددارد ، دست طراح باز است و می تواند تناسبات معمولی را تغییر دهد و به طورمثال سردریک بالاتر از حد معمول بگیرد ، چرا که به واسطه باز بودن محیط ، بیننده به محیط اشراف کامل داشته و می تواند به راحتی سر در را دیده و آن را تشخیص دهد.
 

تداوم در محیط:
تکرار و تصاعد و تناسب سه جزء تداوم در هنر ، عناصر اساسی به شمار می روند، تناسب که به صورت تکرار یک یا چند در میان واحد های مختلف شکل می یابد، پیچیدگی و حرکت بیشتری در خود دارد اثر بخشی تکرار و تناوب به مناسب بودن موضوع و مهارت به کارگیری آن ها بستگی دارد چنانچه تکرار عنصری به تدریج تغییر کند وزن اثر دچار رشد و تصاعد می شود ، تصاعد می تواند به سمت بالا، پایین و یا مایل جهت داشته باشد. تصاعد را در تغییر اندازه کوچک و بزرگ در تغییر شکل از چهار گوشی ه دایره و غیره و در تغیررنگ از کمرنگ به پر رنگ می توان مشاهده کرد.

 

تأکید در محیط:
چنانچه با کم اهمیت کردن اجزاء یک ترکیب و متمایز نمودن یکی از اجزاء توجه بیننده به بخش خاصی از کار جلب بتشود آن بخش را نقطه تاکید می نامند.
تاکید را می توان با استفاده از رنگ ، رنگ و بافت پدید آورد . اجزاء یکسان ، نقطه تاکید کار راضعیف می نماید. شکل های مشخص و واضح نسبت به اشکال مبهم و اشیاء عجیب نسبت به اشیاء ساده خود نمایی بیشتر دارند نحوه دسته بندی اجزاء نیز بر تاکید یک مجمومعه می افزاید.
اصل تاکید را می توان هم برای وحدت بخشیدن وهم ایجاد تنوع مورد استفاده قرار داد.
تاکید روی یکی از عناصر در جلب مخاطب ویا بازدید کننده از یک مکان عمومی تاثیر مستقیم دارد.

 

ایجاد وحدت در محیط :
وحدت به هر کاری انسجام می بخشد بدون عنصر و حدت اجزاء یک ترکیب پراکنده و بی ربط به نظر خواهد رسید. و حدت موجب جلب نظر می شود ، عامل مهمی در انتقال پیام است کاررا قابل درک می کند وبه ساده تر شدن پیام کمک می کند.

تنوع در محیط:
تنوع حاصل تفاوت و تضاد است . اختلاف بین شکل ، رنگ ویا بافت عناصر تشکیل دهنده تنوع به شمار می رود. اجزاء گوناگون چشم را به دنبال عامل و حدت در کل کار به گردش در می آورند.
تنوع در حقیقت وحدت را استحکام می بخشد وحدت میل به نظم، و تنوع کششی به سمت تحریک دارد.
نقطه ، خط و سطح دارای قدرت بیان ویژه ای هستند نقاط با توجه به اندازه و نحوه به کارگیری در محیط متفاوت هستند و ایجاد اثربصری متفاوت می کنند.
خطوط نیز به همچنین خطوط منحنی ، خطوط شکسته ، خطوط مایل و خطوط در حالت افقی ویاعمودی هرکدام اثر بعدی متفاوت به جای می گذارند و در جای مورد نیاز و متناسب به کار گرفته می شوند.

فضا مشخص کننده موقعیت و وضعیت هر پدیده عینی باسایر پدیده ها است فضا وجود هر موجود عینی را در ارتباط با سایر موجودات معین می کند و فضای داخلی و خارجی و میانی را قابل درک می کند.

بافت:
ازدیگر عناصر معماری داخلی و خارجی بافت است ،بافت از دو نظر قابل بحث است و از نظر فرم و شکل که وسیله درک آن قوه بینایی است و دوم از نظر خاصیت فیزیکی و جنسیت بافت که با لا مسه قابل درک است.
درجه انعکاس یاجذب نور توسط جسم دارای بافت اهمیت فراوان دارد . تضاد سطوح مات و خشن در کنار سطوح براق و صیقلی جذابیت فراوانی دارد و ایجاد جلوه بصری می کند. بافت زیر وخشن قدرت جلب توجه فرابوان دارد و برخلاف آن بافت های صاف و صیقلی معمولا کمرنگ و بی جذبه هستند . بافت از مواد مختلف بدست می آید مثل پوست درخت سطح سنگ ، پوست حیوانات و یانوع مصنوعی آن مثل آجر ، فلز ، پلاستیک و غیره . شدت نور و طبیعی یامصنوعی بودن بافت بر کیفیت آن اثر می گذارد. زاویه دید و فاصله ناظر به اثر را باید در نظر داشت.

نور:
نور ار مهمترین اجزاء در طراحی محیط داخلی وخارجی است نورهای طبیعی و مصنوعی اثر متفاوت در محیط ایجاد می کنند . نقطه دید ناظر ، مقدار نور که به آن می تابد وزاویه دید ناظر عواملی هستند که در تمام المان های داخل خیابان گرافیک محیطی ، فضا و محیط زندگی را زیباترو با نشاط تر می سازد و به محیط شهری نظم و انسجام می بخشد.

 

به طور کلی ضوابط نصب هر تابلو و پلاکارد شامل  9مورد کلی به شرح زیر می باشد :

1) مکان یابی

 • تابلو باید زیبایی بخش محیط ، به خصوص فضای پشت آن باشد نه پوشاننده زیبایی های محیط .
 • تابلو موجب سدمعبر و مزاحمت برای نگردد.
 • تابلو مانع پوشش گیاهی و فضای سبز نگردد( از نظر نصب پایه ) بلکه توصیه میشود ، برای نصب تابلو در فضای سبز پوشش گیاهی را ، حتی المقدور توسعه داده و ترمیم نمایند.
 • تابلو باید آسیب های بصری زیست محیطی را کاهش دهد ، یعنی مکان نصب تابلو و نوع تابلو نباید به نمای ساختمان ، فضای سبز ، محیط و …  آسیب وارد نماید.
 • سطح ارتفاع مجاز تابلو باید به گونه ای درنظر گرفته شود که از خط الراس طراحی محیط  بجز در موارد خاص که دارای ویژگی های بصری باشد ، تجاوز نکند.
 • مکان یابی به گونه ای درنظر گرفته شود تا درصورت نزدیکی به فضاهای عبور کارکنان بتوان به صورت چندمنظوره از آن استفاده نمود.

 

2) طرح سازه تابلو

 • اندازه تابلو : صرفنظر از بزرگی یا کوچکی آن باید به شکلی باشد که به راحتی دیده شود و پیام را به مخاطب برساند .
 • اندازه حاشیه : حاشیه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد و باتوجه به فضای پشت تابلو اندازه آن تعریف می شود . اگر فضای پشت تابلو شلوغ باشد ، مثلاً ساختمانهای مختلف یا درخت یا هرموردی که چشم را جذب کند باید پاسپارتو را بزرگتر کرد و هرچه فضای پشت ساده تر باشد پاسپارتو می تواند کوچک تر شود .
 • ارتفاع سطح زیرین تابلوها : باتوجه به محل نصب به دو دسته تقسیم می گردد :

آن دسته از تابلوهایی که با پایه در پیاده روها یا در مسیر حرکت کارکنان پیاده نصب می گردند که حداقل فاصله سطح زیرین تابلو باید به اندازه ای باشد که موانع حرکتی برای عابرین بوجود نیاورد و یا به اصطلاح سرگیر نباشد . این ارتفاع درخصوص تابلوهای شهری حداقل ۱/۲ متر تعریف شده است .

 

 

3) مشخصات اجرایی

طراحی سخت افزار و عناصر و جزئیات مربوط به آن باید به گونه ای باشد که موارد زیر را تأمین نماید :

 • ملاحظات و موارد ایمنی تردد پیاده و سواره باید کاملاً در نظر گرفته شود .
 • به زیبایی محیط بیافزاید .
 • در طراحی سخت افزار تابلو باید از حداقل عناصر و جزئیات استفاده و ازبکارگیری عناصر تزئینی زاید و مزاحم پرهیز گردد .
 • در طراحی سخت افزار تابلوی تبلیغاتی باید به نحوه اتصال تابلو به پایه از لحاظ زیبایی ، استحکام و دوام ، توجه لازم مبذول شود .

 

4) مواد و مصالح

تابلو ممکن است از مواد ومصالح مختلفی نظیر فلز ، چوب ، شیشه ، پلاستیک ، گچ و سیمان ، آجر و سفال و غیره ساخته شود لکن باید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه ، دارای تناسب منطقی با نوع تابلو و شامل خصوصیات لازمه ذیل باشد :

 • در معرض عوامل جوی مثل باد ، باران ، سرما و گرما مقاومت داشته باشد .
 • قابلیت دسترسی و تمیز کردن ( نظافت ) داشته باشد .
 • در مقابل وندلیسم ( خرابکاری عمدی و غیرعمدی ) مقاوم باشد .

 

5) طرح گرافیک

شکل و ابعاد و رنگ حروف تابلو براساس نوع پیام ، بیننده ، سرعت بیننده و فاصله او از تابلو تعیین می شود . در این گونه موارد انتخاب رنگ و نوع واندازه حروف ، تابع ضوابط استاندارد و ارگونومیک است که اکثراً توسط سازمان ترافیک برای حروف فارسی تدوین گردیده است . این استاندارد در اندازه بندی تابلو و نسبت حروف به کادر تابلو ( تناسب نوشته و نشانه با ابعاد کمی تابلو ) نیز لازم الاجرا است تا تابلو از لحاظ کارایی تا حدمعقول بهینه شود .

 

 • بازتابی رنگ ها به گونه ای درنظر گرفته شود که از فاصله دورخصوصاً شب ها حداکثر دید را برای بیننده فراهم آورد.
 • رنگ زمینه و حروف متناسب باشند .
 • رنگ ها آرامش بخش باشند ، نه مهیج و آزاردهنده .
 • حروف از کرسی بندی سالم و یک دست برخودار باشند .
 • از نظر سواد و بیاض ( سیاهی ها و سفیدی ها ) به گونه ای طراحی شوند که عابرین پیاده و سواره به خصوص سواره در حالت سرعت متعادل بتوانند به راحتی آن خط را بخوانند.
 • رنگ حروف و زمینه طوری باشد که حروف ، خوانایی خود را از دست ندهند .
 • سعی شود حروف از ضخامت های نسبتاً یکسانی برخوردار باشند) مناسب ترین قلم خط ترافیک می باشد) تا از فاصله دور خوانایی لازم را داشته باشد .
 • حروف در فاصله مناسبی از لبه کادر قرار داشته باشند .
 • نسبت حروف به کادر تابلو متناسب باشد .
 • به طور کلی استفاده از شیوه یکنواخت و واحد در ارتباط با پیام های نوشتاری و نوع خطاطی در تابلوهای راهنمایی شهری سبب می شود مخاطبان به سهولت با خط تابلوها آشنایی پیدا کرده و سرعت خواندن آنها بالا برود .

 

6) نورپردازی

دیده شدن تابلو چه در روز و چه در شب از  اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا ،  تابلویی که در تاریکی از نور مناسب بی بهره است عملاً حدود نیمی از اوقات قابل استفاده نخواهد بود . به همین منظور تجهیز آن به سیستم روشنایی الزامی است.

 

7) ارتباط با محیط پیرامون

رمز موفقیت در طراحی محیطی تسلط بر مفهوم دو واژه طراحی و محیط و ارتباط آنها با یکدیگر است ، زیرا عمده ترین و مهمترین هدف گرافیک محیطی ، برای محیط و در خدمت آن است .

 

فضا به لحاظ کاربری و کیفیت ابنیه موجود ، مشخصات معابر و وضعیت دیگر عناصر از هویتی برخوردار است که استقرار تابلوها به لحاظ تأثیری که بر هویت موجود فضای مذکور می گذارد از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد . در این ارتباط حفظ هویت فضاهای شهری یکی از ارزش های اصلی مسائل مربوط به طراحی شهری می باشد .

 

 • مناظر و چشم اندازهای طبیعی : دید و مناظری که به محوطه های سبز شهری نظیر پارکها ، فضاهای درختکاری شده فضاهای سبز طبیعی و یا کوهستانها ، مسیل ها و دیگر عوامل و عناصر طبیعی معطوف می گردد ، در حفظ چشم اندازهای موجود شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است ، که هنگام نصب تابلو جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت در دید آن مناظر باید مورد توجه قرار گیرد .
 • سیما و مناظر متنوع : فضای شهری مصنوع شامل ابنیه ، محوطه های باز ، مبلمان شهری و … می تواند از دیدگاه طراحی شهری واجد ویژگی های باارزش باشد ، که در مطالعات مربوط به تابلوهای شهری  باید مورد ملاحظه کامل قرار گیرد .
 • مقیاس تابلو در ارتباط با محیط اطراف : ابعاد و اندازه تابلو در ارتباط با محیط اطراف از اهمیت بسیاری برخوردار است .
 • در این ارتباط می توان اهمیت استقرار و یا تسلط استقرار تابلو را در فضای شهری مورد ارزیابی قرار داد . همچنین ابعاد و اندازه تابلو می تواند تأثیر بسیاری بر کیفیت چشم اندازهای طبیعی شهری داشته باشد .


بدیهی است در این حالت ، مقیاس تابلو در ارتباط با محیط اطراف نباید به حدی باشد ، که بیش از اندازه بر چشم بیننده تسلط یافته و عدم تعادل میان استقرار تابلو و مجموعه فضای شهری ایجاد شود
.

 • مشخصات تابلو باتوجه به رابطه آن با محیط اطراف : مشخصات گرافیکی تابلو نظیر رنگ ها ، فرم ، خطوط و … نیز می تواند تعادل فضای شهری مصنوع یا طبیعی را بر هم زده و به نوعی ایجاد اغتشاش در فضای شهری نماید. از سوی دیگر نیز توصیه می شود  تابلوها در  فضاهای  شهری فاقد کیفیت مناسب که باعث صدمه به کیفیت تابلومی گردند، قرار نگیرد .
 • تعداد تابلوها در ارتباط با محیط اطراف : افزایش تعداد تابلو در فضاهای شهری نیز می تواند، تعادل محیطی فضای شهری را برهم زده و ازاین طریق درفضای شهری ایجاداغتشاش نماید.
 • وضعیت تابلو در ارتباط با دیگر تابلوها و علائم موجود شهری : همجواری نامعقول با بیشینه تابلوها ، تنوع و تجمع قارچ گونه تابلوهای بدون نظم و تناسب زمینه را برای تشدید ناراحتی های عصبی و هیاهو و عدم نظم در شهر مساعد می کنند . باید درنظر داشت که تجمع تعدادی تابلو محدودیت توان خواندن و درک افراد در حین رانندگی را به دنبال خواهد داشت و اصولاً در جایی که علائم به شدت تکیه شود (تجمع علائم )،برآشفتگی و گیجی افزوده می شود و بی توجهی و بی اعتنایی نسبت به علائم پیش خواهد آمد . قرارگیری تابلو در نقاط شهری مختلف باید به نحوی باشد که موجب کاهش اعتبار تابلوهای دیگر و عدم هماهنگی با آنها نباشد.
 • همچنین قرارگیری تابلوهای مذکور نباید به نحوی باشد که خوانایی علائم محیطی موجود نظیر تابلوهای راهنمایی و رانندگی را تحت الشعاع قرار دهد .

 

8) ایمنی

هر تابلو به لحاظ محاسبات مربوط به ایستایی ، رعایت امنیت عابرین پیاده و جلوگیری از بروز سوانح (نظیر خطرات آتش سوزی ، اتصال برق ، زلزله و...) باید از استانداردهای خاصی برخوردار باشد .

کلیه تابلوهای منصوبه در حاشیه معابر به هیچ وجه نباید برای عابرین پیاده ایجاد مزاحمت یا خطر بنماید . بعلاوه تابلو نباید دارای گوشه های تیز و یا زوائد خطرناک باشد که در حین حرکت برای پیاده خطرساز شود .

بطور کلی در طراحی نباید از لبه های تیز و برنده و یا هرگونه عوامل دیگری که ایجاد خطر نماید استفاده شود .

 

9) تعمیر و نگهداری

امکانات تعمیر و نگهداری ، نصب و برچیدن تابلوها :

1) برای کلیه تابلوها باید امکاناتی پیش بینی شود که تعمیر ، نگهداری ، نصب و برچیدن علائم کمترین مزاحمت و اختلال را برای تردد سواره یا پیاده ایجاد نماید .

2) کلیه متعلقات تابلوها  باید مورد نگهداری دائم و تعمیرات لازم قرار گیرد .

 

بیلبورد

کلیه تابلوهای تبلیغاتی که کل سطح ( مساحت ) آنها از۶ مترمربع بیشتر بوده و در فضاهای عمومی مطابق شرایط و مقرراتی که توسط سازمان زیباسازی و بهسازی محیط شهری اعلام می گردد نصب می شود .

طرحهای خاص : ارائه تبلیغات با استفاده از فن آوریهای مدرن و بصورت جدید و خارج از قوانین رایج تابلوهای تبلیغاتی آن زمان و مکان می باشد .

ماده 2 : ضوابط فنی نصب و اجرای بیلبوردها و تابلوها

تبصره 2 : نصب بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی در کنار دیوار پیاده رو به شرطی امکان دارد که اولاً حداکثر عرض پایه یک ششم عرض پیاده رو باشد ثانیاً ایجاد مزاحمت ، سدمعبر و مانع رفت و  آمد عابرین پیاده نگردد .

تبصره 3 : درصورت اجرای بیلبورد و تابلوها در فضای سبز باید نظر مسئولین فضای سبز اخذ و درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالی هزینه آن توسط شرکت متقاضی پرداخت گردد .

 

استند

موارد کاربرد تبلیغاتی استند:

1) ارائه پیامهای اطلاع رسانی عمومی و فرهنگی

2) ارائه اطلاعات عمومی نوشتاری و تصویری ( اطلاع رسانی شهری (

3) به نمایش گذاشتن کالاهاومحصولات تجاری وفرهنگی برای اطلاع رسانی(ویترین)

4) استفاده برای نصب پوستر، تراکت، اعلامیه

 

و اما درباره اعضای تشکیل دهنده ستاد تبلیغات می توان ابراز داشت از آنجا که اقدامات فرهنگی توسط واحدهای مختلف دانشگاه و به مناسبت های مختلف مذهبی  و ملی صورت می پذیرد جهت ایجاد یکپارچه سازی و هماهنگی بین این واحدها باید ستادی متشکل از روابط عمومی، نهاد مقام معظم رهبری و مدیریت فرهنگی تشکیل شود.

تعداد بازديد از اين صفحه : 644