روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تبلیغات دانشگاه ... > نصب پوستر

نصب پوستر در داخل دانشگاه، در هر سایز و تعداد:

قیمت:
هفته ای 000 300 ریال

جهت هماهنگی برای نصب پوستر با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.
توجه: نصب پوستر تبلیغاتی بدون مهر روابط عمومی در داخل دانشگاه ممنوع می باشد و حراست دانشگاه موظف به برخورد با افراد خاطی و جمع آوری پوسترها می باشد.

 







جهت هماهنگی برای نصب پوستر با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.
توجه: نصب پوستر تبلیغاتی بدون مهر روابط عمومی در داخل دانشگاه ممنوع می باشد و حراست دانشگاه موظف به برخورد با افراد خاطی و جمع آوری پوسترها می باشد.


تعداد بازديد از اين صفحه : 888