روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تبلیغات دانشگاه ... > استندها

مشخصات تمامی استند های X اجاره ای در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

سایز به سانتی متر: 90X200
قیمت:
هفته ای 000 000 1 ریال

جهت رزرو کردن استندهای X با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.مشخصات تمامی استند های معمولی اجاره ای در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

سایز به سانتی متر: 200X270
قیمت:
هفته ای 000 000 1 ریال

جهت رزرو کردن استندهای معمولی با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.

استند درب ورودی میدان آبنما، محل ورود و خروج دانشجویان:


 
استند درب ورودی ماشین رو:
استند ابتدای بلوار درب ماشین رو، در مجاورت ایستگاه اتوبوس و مجموعه کتابخانه های دانشکده علوم انسانی و انتشارات:


استند میدان کریمان، در مجاورت درب ورودی بانک تجارت و سازمان مرکزی:
استند دانشکده علوم پایه، در مجاورت میدان آبنما و نزدیک ترین دانشکده به درب ورود و خروج دانشجویان:
استند بین دانشکده ی علوم پایه و ساختمان زنده یاد دکتر محمود اسلامی:استند بین ساختمان زنده یاد دکتر محمود اسلامی و دانشکده ی معماری و هنر:
استند بین دانشکده ی معماری و هنر و دانشکده مهندسی:
استند میدان ملامهدی نراقی، در مجاورت پژوهشکده های علوم و فناوری نانو و انرژی و دانشکده های منابع طبیعی و علوم زمین و آموزش های الکترونیکی :
 
استند دانشکده علوم انسانی و ادبیات و زبان های خارجی، راست:


 
استند دانشکده علوم انسانی و ادبیات و زبان های خارجی، چپ:


 
استند مجموعه ی سلف های غذاخوری، راست 1:


 
استند مجموعه ی سلف های غذاخوری، چپ 1:


 
استند مجموعه ی سلف های غذاخوری، راست 2:


 
استند مجموعه ی سلف های غذاخوری، چپ 2:


 
استند درب ورودی سلف عادی خواهران:
 
استند درب ورودی سازمان مرکزی:
 
استند بین درب ورودی خوابگاه برادران و مرکز بهداشتی و درمانی:

استند درب وردی خوابگاه خواهران:استند میدان ورزش، در مجاورت مجموعه های ورزشی:


 
استند میدان مسجد، در مجاورت مسجد و خانه فرهنگ و مجموعه دانشکده های مهندسی و مجموعه سلف های غذاخوری:


استند درب ورودی مسجد و کتابخانه و سایت دینی:

استند گلزار شهدای گمنام:جهت رزرو کردن استندهای X با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.

تعداد بازديد از اين صفحه : 726