روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تشریفات دانشگاه ... > بازدیدهای دانش آموزی
 
دانشگاه کاشان جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان مدارس شهر کاشان و حومه با محیط دانشگاه و نیز جهت افزایش انگیزه و رغبت مضاعف آن ها در مسیر قبولی دانشگاه برنامه ی رایگان بازدیدهای دانش آموزی از امکانات و فضای دانشگاه را تدارک دیده است.

مدیران مدارس جهت هماهنگی برای بازدیدهای دانش آموزی رایگان با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.
مدیران مدارس جهت هماهنگی برای بازدیدهای دانش آموزی رایگان با شماره 55912129 031، جناب آقای امیرحسین کاشانی نژاد، مسئول تشریفات و تبلیغات دانشگاه کاشان تماس بگیرید.

تعداد بازديد از اين صفحه : 786