روابط عمومی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 فراخوان شعار سازمانی دانشگاه کاشان
فراخوان شعار سازمانی دانشگاه کاشان
چهارشنبه 23 دى 1394  8:54:30
 قدردانی مهندس سعیدی از دانشگاه کاشان در برگزاری مراسم تجلیل از نخبگان منطقه فرهنگی کاشان
قدردانی مهندس سعیدی از دانشگاه کاشان در برگزاری مراسم تجلیل از نخبگان منطقه فرهنگی کاشان
جمعه 4 دى 1394  15:51:32
 تجلیل از 300 استاد و دانشجوی نمونه آموزشی و پژوهشی دانشگاه کاشان
تجلیل از 300 استاد و دانشجوی نمونه آموزشی و پژوهشی دانشگاه کاشان
جمعه 4 دى 1394  15:48:10
 گزارش تصویری مراسم تجلیل از استادان نمونه پژوهشی و دانشجویان نمونه آموزشی و پژوهشی دانشگاه کاشان
گزارش تصویری مراسم تجلیل از استادان نمونه پژوهشی و دانشجویان نمونه آموزشی و پژوهشی دانشگاه کاشان
جمعه 4 دى 1394  15:47:49
 تجلیل از 60 دانشجوی نخبه منطقه فرهنگی کاشان درهمایش نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان
تجلیل از 60 دانشجوی نخبه منطقه فرهنگی کاشان درهمایش نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان
يکشنبه 29 آذر 1394  15:50:35
 همایش نخبگان سعیدی به روایت تصویر
همایش نخبگان سعیدی به روایت تصویر
يکشنبه 29 آذر 1394  15:50:24
 نتایج 1 - 50 از تعداد 50  خبر