مدیریتمشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی: محمد خداداد

تلفن: 03155912223

03155912115 

فکس: 03155511121

 

رزومه 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: محمد خداداد نوش‌آبادی

نام پدر: خداداد

تاریخ تولد: 1/3/1352

تلفن همراه: 09132644983             ایمیل: mohamadkhodadadn@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

عناوین پایان‌نامه‌ها:

 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد: وام‌گیری‌های تعزیه از شاهنامه
 • پایان‌نامه دکتری: نقش و جایگاه اسطوره در تعزیه

 

علایق پژوهشی:

تعزیه، اسطوره

 

مقالات (علمی ـ پژوهشی/ علمی ـ ترویجی):

 • وام‌گیری‌های تعزیه از شاهنامه و روایت‌های ایرانی ـ فصلنامه علمی، پژوهشی بهارستان سخن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، شماره 32 ـ تابستان 1395
 • توغ‌های نفیس و تاریخی شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل و نطنز، نویسنده دوم، پژوهش‌نامه کاشان، شماره ششم (پیاپی 14)، بهار و تابستان 1394، صص 140 تا 182.
 • محتشم و میرعزا (وام‌گیری‌های نسخ تعزیه میرعزاکاشانی از ترکیب‌بند عاشورایی محتشم کاشانی)، شماره دهم (پیاپی هجدهم)، بهار و تابستان 96

مقالات همایش‌ها:

 • وام‌گیری‌های تعزیه از شاهنامه با تأکید بر نسخه حرّ میرانجم، نخستین همایش نگاهی نو به ادبیات عامه، بهمن 1393، دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • شباهت چند داستان در شاهنامه و تعزیه، یازدهمین گردهمای انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، 1395، دانشگاه گیلان.
 • سیر تحول و تطور تعزیه، یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، 1395، دانشگاه گیلان.
 • محتشم و میرعزا، نخستین کنگره بین‌المللی محتشم کاشانی، اسفند 1395، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان.
 • اشارات اساطیری در نسخ تعزیه، سیزدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مهر 1397، دانشگاه شیراز.

 

سوابق اجرایی:

 • کارشناس روابط عمومی دانشگاه کاشان 1378 تا 1390
 • عضو شورای اسلامی شهر نوش‌آباد 1384 تا 1392
 • رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه کاشان 1390 تا 1395
 • مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست دانشگاه کاشان 1395 تاکنون
 • عضو کمیته اجرایی و برگزاری بیش از 40 همایش علمی ملی و بین‌المللی در دانشگاه کاشان
 • مدیر داخلی مجله علمی فرهنگی رسانه دانشگاه کاشان 1380 تا 1390

 

مسئول دفتر: فاطمه رصافیان

پست الکترونیک: proffice@kashanu.ac.ir